Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

ALFA Sp. z o.o. stawia sobie jako najwyższe dobro dbałość o klienta. Działamy w sposób świadomy i odpowiedzialny. Dokładamy największych starań, aby mieć pewność, że wszelkie nasze działania biznesowe zapewniają odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów.

Kto jest administratorem danych?

1. Administratorem danych pozyskanych w procesie obsługi klienta jest firma ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Pucka 26/28, wpisana pod nr KRS 0000175279 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP 586-010-89-00.

Jakie dane pozyskujemy?

2. W procesie obsługi klienta pozyskiwane są następujące dane:

a) w związku z poszukiwaniem nowego, potencjalnego klienta – nazwa firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu osoby kontaktowej,

b) w związku z realizacją zapytania ofertowego – nazwa firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu osoby kontaktowej,

c) w związku z zawarciem umowy – rejestrowe dane firmy, numer rachunku bankowego do dokonywania płatności oraz imię i nazwisko osób reprezentujących firmę,

d) w związku z realizacją zamówienia – nazwa firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu osoby kontaktowej,

e) w związku z monitorowaniem należności – imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu osoby odpowiedzialnej za dokonywanie płatności.

Czy wykorzystujemy COOKIES?

3. Nasza strona www.alfakulinaria.pl jak większość stron internetowych wykorzystuje technologię Cookies, jednakże nie gromadzimy i nie przetwarzamy przy ich użyciu żadnych danych.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane?

4. Zebrane dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji celu, w jakim zostały one pozyskane. Klient ma możliwość zmiany i poprawiania swoich danych, w tym również do ich usunięcia z bazy danych ALFA Sp. z o.o. w zakresie przewidzianym przez prawo. Dane te nie są i nie będą przekazane innym podmiotom gospodarczym z wyłączeniem przypadków dotyczących realizacji zamówienia (np. firma kurierska, firma spedycyjna), jak również na wniosek upoważnionych na mocy stosownych przepisów prawa, organów państwowych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?

5. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić klientów, jak i samą firmę ALFA Sp. z o.o. przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

a) używamy poczty mailowej zabezpieczonej szyfrowaniem SSL,

b) kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,

c) dostępu do zebranych danych udzielamy jedynie tym pracownikom, współpracownikom i kontrahentom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby realizacji zamówienia oraz podmiotowi prowadzącemu naszą obsługę księgową w celu prawidłowego wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach publiczno-prawnych.

d) dostęp do danych w poszczególnych obszarach systemu w każdym przypadku jest spersonalizowany i zabezpieczony hasłem dostępu.

Jaki preferujemy sposób komunikacji?

6. O wszelkich zmianach dotyczących zasad ochrony prywatności będziemy informować klientów publikując stosowny dokument na naszej stronie www.alfakulinaria.pl.

7. W sprawie zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych z naszej bazy prosimy o kontakt, pisząc e-mail na adres alfa-paj@wp.pl, listownie na adres ALFA Sp. z o.o. lub osobiście odwiedzając naszą siedzibę w Gdyni.